Téma

Ľudovít Malík 28.04.2020

Šok z koronavírusu môže zblížiť náboženstvá

Pandémia koronavírusu zasiahla celý svet. Niektoré krajiny viac a niektoré menej. Istotou je, že vírus si nevyberá na základe rasy či národa. Rovnako nerozlišuje náboženskú príslušnosť. A ako sa ukazuje, tak tento miniatúrny organizmus môže v priebehu niekoľkých týždňov urobiť to, čo nedokázali náboženskí predstavitelia za desaťročia – zblížiť náboženstvá.
Šok z koronavírusu môže zblížiť náboženstvá
Peter Slovák 27.04.2020

Na stres platia pravidlá

Stres (z angl. stress - ťažkosť, tieseň, tlak, nátlak) je stav psychickej záťaže pôsobiacej na človeka, ktorý vzniká vplyvom rušivého faktora počas uspokojovania potreby alebo dosahovania cieľa. Sťažuje a spravidla znemožňuje človeku udržať si vnútornú vyrovnanosť. 
Na stres platia pravidlá
Ján Lauko 27.04.2020

Kňazi budú radi, keď sa vrátime do kostolov

Štvrtú veľkonočnú nedeľu slávime ako Nedeľu Dobrého pastiera. V tento deň špeciálne myslíme na našich duchovných pastierov, ktorí sa starajú o náš náboženský život. Posledné týždne sme však pre koronavírus ostali od nich izolovaní. A to aj počas najväčších cirkevných sviatkov. Ako neprítomnosť veriacich na bohoslužbách vnímali samotní kňazi?
Kňazi budú radi, keď sa vrátime do kostolov
Peter Slovák 23.04.2020

Modlíme sa za zneužívané deti

Človek stvorený na Boží obraz má dôstojnosť, Bohom darovanú, a preto je hodný úcty, pozornosti a lásky. Blahoslavená Anna Kolesárová zomrela, keď chránila svoju ľudskú dôstojnosť. Jej príbeh spolucíti s ľuďmi, ktorým sa rozličnými formami násilia ublížilo. 
Modlíme sa za zneužívané deti
Anna Stankayová 22.04.2020

Veľkonočné obrady slávili cez internet

Slávenie Veľkej noci prežívali kňazi i veriaci tento rok podstatne inak ako zvyčajne. Kňazi sa z kostolov svojim farníkom prihovárali cez televíziu či internet. Čitateľov Katolíckych novín sme sa preto opýtali, ako prežívali karanténne sviatočné dni.
Veľkonočné obrady slávili cez internet