Téma

Peter Slovák 02.03.2020

Vidieť očami druhého človeka

V mysliach niektorých ľudí nastáva zamieňanie pojmov s dojmami. Môžeme si to všimnúť, keď požiadame o vysvetlenie pojmu empatické správanie. Mnohí si ho vysvetľujú ako vyjadrenie ľútosti či súcitu voči človeku a jeho životnej situácii. To je však zásadná chyba. Empatia nie je plač nad rozliatym mliekom.
Vidieť očami druhého človeka
Peter Slovák 27.02.2020

Život prijala s pokorou

Od bobrovskej revolty 13. februára uplynulo 70 rokov. Mnohých aktérov prejavenej nevôle proti zasahovaniu štátu do života Cirkvi odsúdili. Čas vo väzení sa podpísal aj na utrpení ich rodín. Bolestné spomienky vtedajších dní si so sebou celý život nesie dnes už 90-ročná Mária Plaštiaková. Sú živým svedectvom vykonštruovaného proticirkevného procesu. Katolícke noviny sú vďačné, že získali jej autentickú výpoveď o týchto udalostiach.     

Život prijala s pokorou
Anna Stankayová 27.02.2020

Najstaršia bratislavská ulica vstáva z popola (2)

Minule sme nahliadli do neslávnej éry najstaršej bratislavskej ulice i do jej svetlejších okamihov. Dnes sa bližšie pozrieme na jej nájomníkov či finančné zdroje. Opravy stáročných historických cirkevných budov v srdci Bratislavy totiž stoja nemalé peniaze. 
Najstaršia bratislavská ulica vstáva z popola (2)
Anna Stankayová 26.02.2020

Pôst nie je len o jedle

Popolcovou stredou sa pre nás začalo štyridsaťdňové Pôstne obdobie. Dôležité je, aby neplynulo len v liturgickom kalendári, ale i v našom živote. Ako ho hlbšie prežiť a na čo sa zamerať, hovorí augustinián Juraj Pigula (43). 
Pôst nie je len o jedle
Anna Stankayová 25.02.2020

Dajme si predsavzatie

Po veselých fašiangoch, plesoch a karnevaloch prichádza opäť obdobie stíšenia sa, sebazapierania a pokánia. Popolcovou stredou začíname Pôstne obdobie. Môže byť pre nás výzvou niečo zmeniť. Skúsme to.
Dajme si predsavzatie