Téma

Peter Slovák 17.02.2020

Kde sa to v nás berie

Niektorí z nás majú dispozíciu rýchlejšie vybuchnúť ako iní. Expozícia k hnevu a agresii je u nich zjavne silnejšia. Je skreslené si myslieť, že život človeka môže byť iba harmonický a bezkonfliktný. Napriek tomu by sme sa mali vedieť ovládať. 
   
 
Kde sa to v nás berie
Anna Stankayová 11.02.2020

Panna Mária Lurdská je tu nielen pre chorých

Jedenásty február patrí v liturgickom kalendári Panne Márii Lurdskej. Tento deň sa slávi aj ako Svetový deň chorých. Hoci sa to môže na prvý pohľad zdať nelogické, tieto dve spomienky sú navzájom prepojené. A nielen dátumovo. 
Panna Mária Lurdská je tu nielen pre chorých
Anna Stankayová 11.02.2020

Pri problémoch je najlepšie začať od seba

Hádky, konflikty či manželské problémy neobchádzajú ani veriace páry. Na prvý pohľad neriešiteľná kríza sa nemusí vždy skončiť rozvodom. Môže sa zmeniť na výzvu niečo so vzťahom urobiť. Ako na manželské problémy poradí psychológ a odborný asistent na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity MÁRIO SCHWARZ. 
Pri problémoch je najlepšie začať od seba
Peter Slovák 10.02.2020

Prosociálnosť patrí k človeku

Prečo sa ľudia správajú aj prosociálne? Existuje súbor poznania o takzvanej sociálnej výmene, teórii nákladov a ziskov. Niečo darujem, aby som iné získal. Hovorí sa o norme reciprocity a sociálnej zodpovednosti za druhého, ktorú nosíme v sebe. Nie každý ju však dokáže rozvíjať.   
Prosociálnosť patrí k človeku
07.02.2020

Aj lekárnici sú za život

Vydávať prípravky, ktoré majú hlavný účel zabrániť počatiu alebo spôsobiť potrat, je v rozpore s hodnotami viacerých lekárnikov. Žiaľ, roky praxe a spoločenské nastavenie u mnohých spôsobili rezignáciu. Teraz však prichádza nová generácia farmaceutov, ktorá chce ostať verná morálnym hodnotám i v bielom plášti. 

Aj lekárnici sú za život