Téma

Anna Stankayová 26.02.2020

Pôst nie je len o jedle

Popolcovou stredou sa pre nás začalo štyridsaťdňové Pôstne obdobie. Dôležité je, aby neplynulo len v liturgickom kalendári, ale i v našom živote. Ako ho hlbšie prežiť a na čo sa zamerať, hovorí augustinián Juraj Pigula (43). 
Pôst nie je len o jedle
Anna Stankayová 25.02.2020

Dajme si predsavzatie

Po veselých fašiangoch, plesoch a karnevaloch prichádza opäť obdobie stíšenia sa, sebazapierania a pokánia. Popolcovou stredou začíname Pôstne obdobie. Môže byť pre nás výzvou niečo zmeniť. Skúsme to.
Dajme si predsavzatie
Peter Slovák 24.02.2020

Čoraz ťažšie hľadáme motiváciu

Existuje množstvo činiteľov, ktoré ovplyvňujú ľudské správanie. Patrí medzi ne aj motivácia. Motív dokáže  zintenzívniť úsilie človeka dosiahnuť maximum v konaní. Nie sme však ovplyvnení iba jediným motívom, ale celou škálou motivačných podnetov.  
   
 
Čoraz ťažšie hľadáme motiváciu
21.02.2020

Láska je silnejšia ako choroba

V detstve prekonala rakovinu, neskôr prišla o oboch rodičov – Jana sa však ďalej snažila tešiť zo života, do ktorého jej Boh časom poslal i muža. Keď si s Pavlom sľubovali, že budú spolu v zdraví aj v chorobe, netušili, že ich sľub sa preverí tak skoro. Asi dva roky po svadbe dostala čerstvá mamička opäť rakovinu.       
Láska je silnejšia ako choroba
Anna Stankayová 18.02.2020

Kňaz, ktorý patril medzi maliarsku elitu

Anjelský brat žil v prvej polovici 15. storočia. Hoci jeho občianske meno bolo Guido di Pietro a rehoľné Ján, dodnes je známy najmä pod menom Fra Angelico. Preslávil sa oltárnymi obrazmi či freskami v dnes už zavretom dominikánskom Kláštore sv. Marka vo Florencii. Osemnásteho februára si pripomíname 565 rokov od jeho smrti. 
Kňaz, ktorý patril medzi maliarsku elitu