Téma

Peter Slovák 25.05.2020

Žičlivosť nepozná infláciu

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď dokážeme inému človeku dopriať a tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocenenia, je vzácnosťou, ktorú keď darujeme, získame ešte viac.
   
 
Žičlivosť nepozná infláciu
23.05.2020

Stratil ženu, ale nie vieru

Keď sme v jeseni zverejnili výzvu, aby sa nám ozvali dvojice, ktoré sa zoznámili vďaka inzerátu v Katolíckych novinách, medzi svedectvami sa objavil i príbeh, ktorý bol iný ako ostatné. Príbeh vdovca. Miroslav Lukčo však svoj osud prijal s dôverou. 
Stratil ženu, ale nie vieru
Pavol Kall 21.05.2020

Vzťahy sú založené na vzájomnej láske

Viera a svetlo je vnímané ako celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov. Jeho vznik sa spája s rokom 1971, keď sa na medzinárodnej púti v Lurdoch zúčastnilo približne 4 000 mentálne postihnutých ľudí spolu so svojimi rodinami, priateľmi a duchovnými.
Vzťahy sú založené na vzájomnej láske
21.05.2020

Láska je silnejšia ako pandémia

Ako COVID-19 ovplyvnil tohtoročné sobáše? Ako donedávna prežívali dvojice čas snúbenectva a plánovali svadobný obrad? Prečo sa niektorí rozhodli svadbu odložiť a iní ju mať aj za špecifických podmienok? Prečítajte si príbehy oslovených snúbencov. 
Láska je silnejšia ako pandémia
Peter Slovák 18.05.2020

Poriadok si treba urobiť

Ľahostajnosť a nevšímavosť k pravidlám či vhodnému usporiadaniu vecí vedia výrazne vyviesť z miery, najmä tých, ktorí majú v sebe dedične ukotvenú sporiadanosť. Získať ju do osobnostného portfólia nie je však na škodu. 

 
 

Poriadok si treba urobiť