Téma

Peter Slovák 09.09.2019

Učíš sa nielen pre seba

Mnohí z nás si určite aspoň raz v živote vypočuli rodičovské ponaučenie: „Učíš sa pre seba, tak sa snaž.“ Tieto slová vyznievajú pre dieťa alebo dospievajúceho dosť abstraktne. Ich význam pochopia možno až neskôr. Príležitosť učiť sa novému máme vždy a v každom veku, len ju treba využiť.  
Učíš sa nielen pre seba
Marek Michalčík 05.09.2019

Naši najmenší nás potrebujú

Ochrániť deti a ich matky pred vyžiadaným potratom a vytvoriť účinnú sieť pomoci a informačného systému, aby sa o pomoci a podpore dozvedela každá tehotná matka v núdzi. To sú ciele 3. národného pochodu za život, na ktorý pozývame 22. septembra 2019 v Bratislave.
Naši najmenší nás potrebujú
E- kai 05.09.2019

Kardináli sú najbližší spolupracovníci pápeža

Oznámenie pápeža Františka o zvolaní už šiesteho konzistória počas jeho pontifikátu, pri ktorom vymenuje 13 nových kardinálov, je príležitosťou pripomenúť miesto tejto hodnosti v hierarchickej štruktúre Katolíckej cirkvi.
Kardináli sú najbližší spolupracovníci pápeža
Zuzana Lopatková 04.09.2019

Jazyk Katolíckych novín prešiel mnohými podobami

Katolícke noviny oslavujú 170 rokov (X.)

Neobyčajne ťažký zápas o definitívne prijatie a udomácnenie jednotnej, celonárodnej spisovnej slovenčiny v 50. rokoch 19. storočia úzko súvisí s národnouvedomovacím procesom Slovákov, ako aj so spoločenskými a s politickými aktivitami slovenských vzdelancov.

Jazyk Katolíckych novín prešiel mnohými podobami
Ján Lauko 04.09.2019

Brazília sleduje 98-ročného kapucína

Najstarší kapucín v Brazílii je hviezdou sociálnych sietí, pritom nemá založené konto ani na jednej z nich. Roberto Maria de Maracanaú, ktorého bežne volajú otec Roberto, má 98 rokov a už niekoľkokrát opanoval internet svojou odhodlanosťou a vernosťou duchovnému povolaniu.
Brazília sleduje 98-ročného kapucína