Komentár

Dagmar Kráľová, FMA 07.03.2023

Žena, Matka Cirkvi

Na otázku, aké je miesto žien v Cirkvi, existuje stručná odpoveď: neodmysliteľné. Veď či funguje rodina bez tepla, úsmevu alebo pohladenia? A Cirkev je rodina, Božia rodina, ktorá je povolaná ukážkovo svedčiť o tej istej dôstojnosti muža a ženy.
Žena, Matka Cirkvi
28.02.2023

Som závislý

Pán farár, akú výzdobu dáme do kostola? Akú farbu dáme do pastoračnej miestnosti? Budeme zatepľovať? Niekedy sú takéto otázky namieste, inokedy hovoria o závislosti od toho, „čo povie farár“. A to je, žiaľ, len krok k javu s nemilým pomenovaním klerikalizmus. Pán farár rozhoduje o všetkom.
 

Som závislý
Marek Šmid 21.02.2023

Príklad namiesto tisícov slov

Nepodceňujme hodnotu príkladu, má väčšiu silu než tisíce slov, lajkov alebo retweetov, tisíce videí na youtube, hovorí pápež František.
Príklad namiesto tisícov slov
Martin Kramara 14.02.2023

Rozvíjanie radosti

Správa o odsúdení nikaragujského biskupa Rolanda Álvareza na 26 rokov väzenia z politických dôvodov vo mne oživila spomienky na trpké časy komunizmu. Pápež František mu vyjadril svoju blízkosť a veriacich vyzval na modlitbu za Nikaraguu a jej politických lídrov.

Aby otvorili svoje srdcia pre úprimné hľadanie pokoja, „ktorý sa rodí z pravdy, spravodlivosti a lásky a dosahuje skrze trpezlivé vedenie dialógu“ – napísal Svätý Otec.

Rozvíjanie radosti
Jozef Kozák 07.02.2023

Nedocenený dar

„V perspektíve Cirkvi, ktorá stále vychádza k druhým, aby zaistila srdečnú blízkosť duchovným a hmotným požiadavkám všetkých ľudí, zvlášť tých najnúdznejších, je dôležité svedectvo kňazov, ktorí sa darujú druhým s evanjeliovou láskou a duchom obety.“
Nedocenený dar