Komentár

Juraj Šúst 05.09.2023

Nositeľ dobrého mena

Základ, ako si získať a následne uchovať dobré meno, je dôvera. Je to vlastne uznanie od spoločenstva, že nositeľ dobrého mena je dobrý človek. V tomto zmysle dobrému človeku záleží na svojom mene, ale ešte viac na tom, aby nielen vyzeral, ale aj bol dobrý.

Nositeľ dobrého mena
Ľudovít Malík 29.08.2023

Hovorme s deťmi o školskom roku

O  niekoľko dní sa začne nový školský rok. Nie každý sa síce do školy teší, ale patrí to k životu, a ak nástup chceme zvládnuť my rodičia i naše deti, musíme sa pripraviť. Vyhneme sa tak v rodine zbytočnému stresu.

Hovorme s deťmi o školskom roku
Milada Čechová 22.08.2023

Kristova tvár

Posledných pár rokov som sa podobne ako asi všetci stala svedkom i účastníkom viacerých rozhovorov na tému „Rusko“. Či už ich viedli politológovia cez médiá, ľudia rôznych generácií, spoločenských a sociálnych vrstiev alebo vierovyznaní, zarážali ma na nich dve veci.

Kristova tvár
František Kavecký 15.08.2023

Rozmery našej doby

Doba sa mení a s ňou aj ľudské poznanie. Mnoho skúseností roľníka je pre obyvateľa moderného mesta zbytočných a predovšetkým nezrozumiteľných.

Rozmery našej doby
Martin Kramara 08.08.2023

Keď hlava pochopí, nohy sa rozbehnú

V jednej z katechéz zo Svetových dní mládeže zaznelo presvedčenie, že dnešnému človeku nechýbajú informácie o evanjeliu. Základné veci o narodení, živote a smrti Ježiša Krista väčšina ľudí má. Problém zostáva v pochopení, v spojení informácií dohromady a uvedomení si ich významu.

Keď hlava pochopí, nohy sa rozbehnú