Komentár

Martin Kramara 12.12.2023

Kto čím hreší, tým trestaný býva

Medzi hriechy, na ktorých sa toto príslovie dá overiť, patrí aj zlá starostlivosť o telo. Len si spomeňte na vianočné prejedanie. Svoju daň si vyberá okamžite. Je nám zle, nevieme zapnúť nohavice, v horšom prípade ani zaviazať topánky. Kilá navyše sú okamžitý trest. Po ňom ale prichádzajú ďalšie. Slabé fungovanie tela má vplyv na náš osobný, pracovný aj duchovný život. Keď nevieme podať výkon, keď nás dookola zmáhajú choroby zo zlej životosprávy, potom strádajú všetky oblasti. Naše telo je Boží dar a o dar sa treba starať. Hoci tento dar nie je cieľ, ale prostriedok: telo máme na konanie toho, čo je naším poslaním. Preto ho treba „krotiť“, keď nás chce ovládať, ale aj trénovať, aby čo najlepšie slúžilo.
Kto čím hreší, tým trestaný býva
Ľudovít Malík 05.12.2023

Nič nie je zbytočné

Rómske etnikum je komplexná téma, a nielen na Slovensku. Všade v Európe Rómovia žijú a vzťah ľudí k nim je rôznorodý. Niekde sú vytlačení na okraj spoločnosti, inde žijú ako moderní nomádi, kočujúci s karavanmi po krajine.
Nič nie je zbytočné
Jaroslav Šebek 28.11.2023

Akého Boha v Advente čakáme?

Priznám sa, že adventný čas mám zo všetkých liturgických období najradšej. Nielen pre blížiace sa vianočné sviatky, ale aj pre istú tajuplnosť, atmosféru očakávania niečoho nového, krásneho, čo prebíja všednosť.
Akého Boha v Advente čakáme?
Ivan Šulík 21.11.2023

O neláske na novéne

Jubilejná 80. trnavská novéna mala nádhernú tému – Všetko prináleží láske. Práve o nej v prvý deň v homílii hovoril apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Citoval sv. Františka Saleského, podľa ktorého „v Cirkvi všetko patrí láske, žije v láske, koná sa z lásky a pochádza z lásky“. Nuncius však upozornil, že „veľkou prekážkou kresťanskej lásky sú predsudky, uzavretosť do seba, rigidnosť, ktorá nás zaslepuje“.
O neláske na novéne
František Kavecký 14.11.2023

(Ne)viditeľná chudoba

Téma pomoci núdznym ma rýchlo zviedla k úvahe o tom, ako pomôcť ľuďom na okraji spoločnosti. A že je fajn podeliť sa podľa vzoru svätého Martina o plášť so žobrákom a dbať na dôstojnosť človeka bez domova.

(Ne)viditeľná chudoba