Peter Slovák 17.12.2020

Kým ryba príde nielen na vianočný stôl

Ryba je neodmysliteľnou súčasťou štedrovečerného stolovania a zároveň aj tradičným symbolom kresťanov. Ryby pochádzajúce z chovov na Slovensku sú vynikajúcej akosti. Kým sa dostane na náš stôl, prejde dosť času. Chceli sme vedieť, ako chovatelia zvládajú celý chovný proces. Oslovili sme preto vedúceho Lesnej správy Majdán Henricha Palucha (47) a on nás zaviedol tam, kde sa všetko začína.
Kým ryba príde nielen na vianočný stôl
Anna Stankayová 19.11.2020

Gotický klenot vábi majstrovskou prácou

Košický Dóm sv. Alžbety je najväčším slovenským kostolom a zároveň i najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. A pre mnohých (nielen lokálpatriotov) tiež naším najkrajším chrámom. Zasvätený je sv. Alžbete Uhorskej, ktorá je patrónkou Košíc od polovice 13. storočia.
Gotický klenot vábi majstrovskou prácou
Lenka Vatrtová 17.11.2020

Leteckú farnosť ochraňuje lietajúci pápež

Na Záhorí v extraviláne obce Kuchyňa sa skrýva malá farnosť, do ktorej bežný smrteľník obyčajne nemá šancu zavítať. Vojenská letecká farnosť svätého Jána Pavla II. pri Dopravnom krídle Milana Rastislava Štefánika otvorila pre Katolícke noviny svoje brány, aby mohli aj naši čitatelia nahliadnuť do jej vnútra.
Leteckú farnosť ochraňuje lietajúci pápež
Lenka Vatrtová 03.11.2020

V Kútoch sú otvorení pre každého

Obec Kúty poznajú mnohí z nás ako dôležitý medzinárodný železničný uzol. No táto dedina na Záhorí je významná nielen na dopravnom, ale aj duchovnom poli. Farnosť Kúty jednoducho dýcha duchom spoločenstva.
V Kútoch sú otvorení pre každého
Peter Slovák 30.10.2020

V Ilave je právom Kostol Všetkých svätých

Patrocínium chrámu Všetkých svätých nie je na Slovensku až takým ojedinelým javom. Vo farnosti Ilava však slávenie pamiatky všetkých svätcov a svätíc evokuje prepojenie s mnohými, ktorí si svätosť vybrali a obhájili aj za múrmi väznice, pôvodne trinitárskeho kláštora.
V Ilave je právom Kostol Všetkých svätých