Anna Stankayová 19.02.2020

Tvoria mozaiku kultúrnohistorického vývinu v Európe

Už štvrťstoročie skúma vzťahy slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami. Zaujíma sa o cyrilské a latinské pamiatky byzantskej tradície na Slovensku či výskum biblických textov. Prvého marca si Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied pripomína 25 rokov svojho vzniku. Porozprávali sme sa s profesorom PETROM ŽEŇUCHOM (48), ktorý v ňom pôsobí od jeho začiatku.
Tvoria mozaiku kultúrnohistorického vývinu v Európe
Jozef Bartkovjak SJ 18.02.2020

Archívy obdobia Pia XII. sa otvárajú

Vatikánske archívy otvoria pre vedcov fondy obdobia pontifikátu Pia XII. (1939 - 1958). Dátum ich sprístupnenia, 2. marec 2020, má pre historikov mimoriadny význam. Profesorka Emília Hrabovec v rozhovore vysvetlila, o čo vlastne ide.
Archívy obdobia Pia XII. sa otvárajú
Peter Slovák 08.02.2020

Keď ľudia v očiach iných sú len vecou

Obchodovanie s ľuďmi je fenomén, ktorý sa vyskytuje v mnohých krajinách sveta a nevyhýba sa ani Slovensku. Pripomína nám to aj Svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi 8. februára.   

Keď ľudia v očiach iných sú len vecou
Ľudovít Malík 04.02.2020

Bude to príležitosť predniesť kázeň bez slov

V pondelok 20. januára vymenoval Svätý Otec František gréckokatolíckeho arcibiskupa Cyrila Vasiľa za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie. Tento slovenský jezuita sa tak po skoro 33 rokoch života v Ríme vrátil na Slovensko a Katolícke noviny sa s ním porozprávali.
Bude to príležitosť predniesť kázeň bez slov
Pavol Kall 03.02.2020

Boromejky skladajú aj sľub milosrdenstva

Kongregácia milosrdných sestier svätého Karola Boromejského pôsobí v celom svete. Na Slovensku nájdeme rehoľu boromejok v Nitre. Eucharistiana Mária Tarandová SCB (61), bývalá predstavená a terajšia ekonómka komunity sestier boromejok, nám v rozhovore priblížila históriu i súčasnosť tejto rehole a jej poslanie. 
Boromejky skladajú aj sľub milosrdenstva