Peter Slovák 12.03.2020

Na nepozornosť sa dospelí nevyhovárajú

Pod skratkou ADHD (anglicky Attention Deficit Hyperactivity Disorder) sa ukrýva porucha aktivity a pozornosti, označovaná aj ako hyperkinetická porucha. Človek pri nej trpí neschopnosťou koncentrovať sa, nadmernou aktivitou a neriadenou impulzívnosťou.     
Na nepozornosť sa dospelí nevyhovárajú
Ján Lauko 11.03.2020

Spoveď je stretnutie s milujúcim Otcom

Pôstne obdobie nás pozýva duchovne sa pripraviť na oslavy Kristovho vykupiteľského diela. Súčasťou tejto prípravy je i zmierenie sa s Bohom vo svätej spovedi. S redemptoristom MICHALOM ZAMKOVSKÝM, ktorý je misionárom Božieho milosrdenstva, sme sa rozprávali o tom, ako zvládnuť svätú spoveď čo najlepšie. V tomto čísle KN prinášame prvú časť rozhovoru.
Spoveď je stretnutie s milujúcim Otcom
Ján Lauko 09.03.2020

Pôstne plátno pripomína konkrétnych ľudí

Farníci z bratislavskej Trnávky celý január prinášali do kostola biele oblečenie a textílie. Z ich osobných vecí potom výtvarníčka DOROTA SADOVSKÁ (47) vytvorila pôstne plátno Byť blízko. Tento názov vyjadruje dvojitú blízkosť – jednak sa človek darovaním kúska svojho oblečenia priblížil zástupnou formou ku Kristovi na oltári a zároveň je na plátne prepojený s ostatnými farníkmi. O pôstnom plátne v Kostole sv. Jána Bosca sme sa viac porozprávali s jeho autorkou.
Pôstne plátno pripomína konkrétnych ľudí
Zuzana Artimová 04.03.2020

Nadýchnime sa múdrosti ľudskej lásky

Pieseň piesní je skvostom Biblie. V hebrejskej pôvodine je nazvaná superlatívom ako najväčšia, najkrajšia, pravá a najdokonalejšia pieseň. Hoci je jedna z najkratších, patrí k múdroslovným knihám, aby ústami milujúcej ženy ospevovala múdrosť ľudskej lásky,“ tvrdí v rozhovore pre Katolícke noviny DAGMAR KRÁĽOVÁ FMA.
Nadýchnime sa múdrosti ľudskej lásky
Anna Stankayová 04.03.2020

Nasýťme sa Božím slovom

V Roku Božieho slova nás cirkevní otcovia povzbudzujú, aby sme sa knihe kníh venovali viac ako inokedy. Obzvlášť v tomto čase telesného pôstu siahnime po Slove, ktoré živí naše srdce. Porozpráva nám o ňom biblista Pavel Vilhan (45). 

Nasýťme sa Božím slovom