Spýtali ste sa

Jozef Kyselica, SJ 11.02.2021

Krstní rodičia sú predstaviteľmi prítomnej Cirkvi

Otázka katolíckych rodičov, či si môžu za krstného otca alebo krstnú matku vziať pri krste svojho dieťaťa evanjelika alebo naopak, či môže katolík vziať na seba službu krstného rodiča pri krste v Evanjelickej cirkvi, je na našom konfesijne miešanom úžemí častá.
Krstní rodičia sú predstaviteľmi prítomnej Cirkvi
Ján Duda 04.02.2021

Platné manželstvo uzatvára zrelý človek

Keď človek vstupuje do manželstva, nie je zbavený svojprávnosti a racionálneho uvažovania. Napriek tomu existujú okolnosti, ktoré vylučujú platnosť uzavretia sviatostného manželstva.
Platné manželstvo uzatvára zrelý človek
Martin Kramara 28.01.2021

Buďme zodpovední za seba i za tých, čo prídu po nás

Okrem vážnej zdravotníckej situácie sa predmetom úvah čoraz častejšie stáva otázka sčítania obyvateľov našej krajiny. Definovať sa ako kresťan nie je iba štatistický údaj, ale prejav zodpovednosti, že nám záleží na kresťanskej budúcnosti Slovenska.
Buďme zodpovední za seba i za tých, čo prídu po nás
Ľubomír Hlad 21.01.2021

Odpúšťajúce srdce sa otvára Bohu

Predmetom otázky je konflikt, ktorý vznikol medzi kazateľovou výzvou na odpustenie a osobnou - ale môžeme tiež povedať aj univerzálnou ľudskou - skúsenosťou s utrpenou krivdou a nemožnosťou preklenúť ju čisto ľudskými technikami či stratégiami.
Odpúšťajúce srdce sa otvára Bohu
Vladimír Thurzo 14.01.2021

Ježiš odporúča napomenúť medzi štyrmi očami

Poskytnutie citlivých informácií o druhom človeku treba zvážiť s ohľadom na dôsledky, ktoré nimi spôsobíme. Osobné napomenutie, ktoré má slúžiť na dobro blížneho, však odporúča sám Ježiš.
Ježiš odporúča napomenúť medzi štyrmi očami