Téma

Viliam Judák 24.12.2019

Betlehem nie je len symbolicky domom chleba

Názov Dávidovho mesta, kde sa narodil „Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 11) – Betlehem je odvodený od hebrejských slov Beit Lechem, čo znamená Dom chleba.  

Betlehem nie je len symbolicky domom chleba
Peter Slovák 24.12.2019

Keď hospitalizácia musí byť

Lekári a zdravotné sestry v bielych plášťoch, injekcie a horké lieky. To je len zopár predstáv vynárajúcich sa v mysliach detí, ak sa povie nemocnica. Niekedy je čas strávený v nej nevyhnutnosťou. O tom, že tam môžeme stretnúť aj ľudí s načúvajúcim srdcom, sme sa presvedčili sami. 
Keď hospitalizácia musí byť
Ján Lauko 24.12.2019

Keď Fidel zrušil Vianoce na Kube

Takmer 30 rokov neslávili na Kube Vianoce. Ich slávenie v roku 1969 zrušil Fidel Castro. Na príhovor Jána Pavla II. prišlo k obnoveniu osláv Narodenia Pána koncom minulého tisícročia, no dodnes na Kube počas sviatkov cítiť dosah ateizácie komunistickým režimom. O súčasných kubánskych Vianociach sme sa rozpraváli s misionárom MICHALOM VRTÁKOM SVD (35), ktorý je farárom vo farnosti svätej Lucie v Havane.
Keď Fidel zrušil Vianoce na Kube
Peter Slovák 23.12.2019

Nevnímajme len telesne

Človek má tendenciu vnímať iných ľudí a svet okolo seba v optike ľudskej disponovanosti. To znamená v kontexte prežitého života, vlastných skúseností, ale tiež vo fokuse spoločenských noriem či pravidiel. Je to však viac materiálne ako duchovné vnímanie.  
Nevnímajme len telesne
Peter Slovák 22.12.2019

Pod stromček darovať niečo originálne

Stáva sa, že niekedy máme problém podarovať svojim blízkym niečo zaujímavé a inšpirujúce. Najmä na Vianoce by dary nemali byť o veľkosti alebo finančnej náročnosti. Veď ten najdrahší dar už máme v jasliach. 

Pod stromček darovať niečo originálne