Téma

Anna Stankayová 03.10.2019

Slovenského biskupa očarila Ukrajina spontánnosťou

Mimoriadny mesiac misií začíname u našich východných susedov. Po viac ako štyridsiatich rokoch útlaku vyšli koncom roka 1989 gréckokatolíci na Ukrajine z katakomb. Ich cirkev bola totiž v bývalom režime zakázaná. Tento rok ďakujú Bohu za 30 rokov prinavrátenia slobody Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine. Svoj druhý domov tam našiel slovenský biskup Milan Šášik CM.  
Slovenského biskupa očarila Ukrajina spontánnosťou
Zuzana Lopatková 02.10.2019

Rozširoval lásku a plazila sa po ňom nenávisť

Najvýznamnejším z trnavského okruhu posledných bernolákovcov a jedným z hlavných organizátorov slovenského národného hnutia koncom 19. a začiatkom 20. storočia bol rímskokatolícky kňaz, významný predstaviteľ a funkcionár Spolku sv. Vojtecha, politik, poslanec, spisovateľ, redaktor, prekladateľ a vydavateľ Martin Kollár (1853 - 1919). 
Rozširoval lásku a plazila sa po ňom nenávisť
Ján Lauko 02.10.2019

Modlitba ruženca nemusí byť nudná

Odriekavanie 50 Zdravasov môže niekedy prejsť do monotónnosti. Ak však do modlitby ruženca vložíme svoje životné situácie, každý Zdravas bude jedinečný. 
Modlitba ruženca nemusí byť nudná
Anna Stankayová 01.10.2019

Andrejových kamarátov dážď neodradil

Sobota patrila v Katolíckych novinách deťom. Brány redakcie na jednej z najstarších bratislavských ulíc sa ráno otvorili pre 36 výhercov detskej súťaže Leto s Andrejom. Spolu so súrodencami a rodičmi prežili síce upršaný, ale radostný deň.
Andrejových kamarátov dážď neodradil
Peter Slovák 30.09.2019

Vývinu nemusíme dobíjať batérie

Odborný termín ontogenéza – vývinový proces pochádza z gréckych slov on -jedinec a génnese – pôvod. Vystihuje záujem psychológie o človeka, o jeho psychiku od počatia po smrť. Synonymum slova vývin je zmena, respektíve zmeny,  ktoré prirodzene sprevádzajú človeka na ceste životom. 
Vývinu nemusíme dobíjať batérie