Peter Slovák 16.12.2019

Strácame pamäť, ale nachádzame pokoru

Hoci pamäť v starobe ochabuje, zostáva nám jedinečná emocionalita, ktorou vyjadrujeme postoj k životu. Niekedy ľudia potrebujú zostarnúť, aby znovuobjavili pokoru. Nastáva chvíľa, keď je dôležité dať človeku možnosť vyjadriť svoje túžby, očakávania. 
Strácame pamäť, ale nachádzame pokoru
Martina Jokelová Ťuchová 13.12.2019

Svetlo sveta prichádza (3)

Ahoj, kamaráti!
Svetlúšik, už sme sa počas majstrovania nášho betlehema veľa napremýšľali. Ale ešte stále nemáme betlehem kompletný.
Svetlo sveta prichádza (3)
Ľudovít Malík 13.12.2019

Televízny evanjelizátor, ktorý miloval hľadanie pravdy

Dňa 9. decembra uplynulo 40 rokov od smrti mediálne známeho arcibiskupa Fultona Johna Sheena. Jeho blahorečenie sa malo konať už o pár dní, 21. decembra, ale Svätá stolica nateraz slávnosť odložila na žiadosť niekoľkých amerických biskupov. Katolícke noviny sa ale napriek tomu bližšie pozreli na tohto priekopníka mediálnej evanjelizácie o ktorom sme sa rozprávali s katolíckym kňazom Róbertom Lapkom.
Televízny evanjelizátor, ktorý miloval hľadanie pravdy
13.12.2019

V hlavnom meste ocenili dobrovoľníkov

Skautka, pani z Výcvikovej školy pre vodiace psy či projekt Dobrá linka, ktorý pomáha hendikepovaným. Aj títo patria medzi jedenásť dobrovoľníkov a organizácií, ktoré 6. decembra ocenilo Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) v rámci štvrtého ročníka podujatia Srdce na dlani. 
V hlavnom meste ocenili dobrovoľníkov
Ján Lauko 12.12.2019

Basketbal vznikol s kresťanskými cieľmi

Jeden z najpopulárnejších športov súčasnosti vznikol v zime pred 128 rokmi. Cieľom jeho zakladateľa bolo okrem iného aj budovanie kresťanského charakteru u mladých chlapcov.
Basketbal vznikol s kresťanskými cieľmi