Anna Stankayová 08.10.2019

Nie je kardinál ako kardinál

Jeden z najväčších učiteľov a interpretov Svätého písma pochádza zo 4. storočia. Okolo roku 340 sa totiž narodil dnes už svätec Hieronym. Jeho latinský preklad Biblie bol dlho jediným uznaným prekladom - dostal pomenovanie Vulgáta (rozšírený).
Nie je kardinál ako kardinál
Peter Slovák 07.10.2019

Zázrak života sa začína

Je nesporné, že životná cesta človeka sa začína počatím. Bez ohľadu na náboženské, etické či filozofické aspekty vnímania má ľudská bytosť jednoznačne na pozemskom putovaní individuálnu štartovaciu čiaru vymedzenú biologickou koncepciou, keď z dvoch ľudských buniek sa v zlomku okamihu vyprofiluje jedinečný telesný a duševný začiatok nového Božieho chránenca. 
Zázrak života sa začína
04.10.2019

Obetovať sa pre alkoholika mu nepomôže

Mnohí ľudia chodia po „svojho“ alkoholika do krčmy, platia jeho dlhy, upratujú po ňom neporiadok, ospravedlňujú ho. Prečo to nepomáha, aké je vhodnejšie riešenie či o diagnóze spoluzávislosti, o ktorej mnohí ani netušia, že ju majú, rozpráva Jana Jurčová (51) z neziskovej organizácie Život bez závislostí. 
Obetovať sa pre alkoholika mu nepomôže
04.10.2019

Keď Boh vyznáva lásku (II.)

Miloval som vás, hovorí Pán, vy sa však pýtate: ‚Čímže si nám preukazoval lásku? '” (Mal 1, 2). Poďme spoločne hľadať odpoveď – v Písme aj vo vlastnom živote. 
Keď Boh vyznáva lásku (II.)
Ján Lauko 03.10.2019

Aj rap nás môže priblížiť k Bohu

Španielsky raper Grilex sa spojil so skupinou Not From This World, aby odštartovali Reťaz láskavosti. Ide o projekt, ktorý chce prostredníctvom rapu pomôcť ľuďom priblížiť sa k Bohu.
Aj rap nás môže priblížiť k Bohu