Peter Slovák 09.03.2020

Asertívny znamená nestratiť úctu

V pedagogickej praxi sa v mnohých výchovných predmetoch žiak pripravuje na asertívne správanie. Tento vzdelávací modul nie je určite zavrhnutiahodný, ale v poslednom čase sa čoraz častejšie ozývajú kritické hlasy, aby sa bezbrehé vedenie k asertivite nestalo absolútnym výchovným štýlom. Prečo? V mnohých prípadoch totiž v medziľudskom kontakte dochádza k nesprávnemu pochopeniu asertivity a jej uplatnenie je nevhodne nasmerované.  
   


 

Asertívny znamená nestratiť úctu
Monika Šimoničová 09.03.2020

Hýbme sa s Bibliou (2)

V minulom príspevku sme nasadili latku celkom vysoko. Dali sme si za cieľ vyšplhať sa vyššie či bližšie k Bohu. Trošku spomaľme a nezabúdajme, že svätosť sa dosahuje menšími krôčikmi. Preto sa teraz budeme sústrediť na najstarší pohyb človeka – chôdzu.
Hýbme sa s Bibliou (2)
Ján Lauko 09.03.2020

Pôstne plátno pripomína konkrétnych ľudí

Farníci z bratislavskej Trnávky celý január prinášali do kostola biele oblečenie a textílie. Z ich osobných vecí potom výtvarníčka DOROTA SADOVSKÁ (47) vytvorila pôstne plátno Byť blízko. Tento názov vyjadruje dvojitú blízkosť – jednak sa človek darovaním kúska svojho oblečenia priblížil zástupnou formou ku Kristovi na oltári a zároveň je na plátne prepojený s ostatnými farníkmi. O pôstnom plátne v Kostole sv. Jána Bosca sme sa viac porozprávali s jeho autorkou.
Pôstne plátno pripomína konkrétnych ľudí
Martina Jokelová Ťuchová 06.03.2020

Pôstne odrobinky (2)

Ahoj, kamaráti!
V prvý pôstny týždeň sme zo stola upratali odrobinky a ozdobili ho fialovou – liturgickou farbou Pôstneho obdobia.
Pôstne odrobinky (2)
06.03.2020

Najlepší návod na vzťah je Desatoro (9)

Nepožiadaš manželku svojho blížneho – tak sa u nás ustálilo 9. prikázanie. Pre niektorých je možno duplikátom šiesteho; v skutočnosti má však svoje vlastné nuansy. 
Najlepší návod na vzťah je Desatoro (9)