Ján Lauko 23.10.2019

Sú ich bútľavou vŕbou

Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa už 20 rokov venuje službe pacientom na onkologických oddeleniach. Dobrovoľníci sa im svojou prítomnosťou snažia pomôcť aspoň na chvíľu zabudnúť na miesto, kde sa práve nachádzajú.
Sú ich bútľavou vŕbou
Anna Stankayová 22.10.2019

Veľkého slovanského muža milovali ľudia celého sveta

Spájal národy i náboženstvá, bol tretím najdlhšie pôsobiacim pápežom, miloval Pannu Máriu a stal sa patrónom slovenských horských záchranárov. Svätý Ján Pavol II. 
Veľkého slovanského muža milovali ľudia celého sveta
Peter Slovák 21.10.2019

Hlási sa ego

Obdobie medzi prvým a tretím rokom života človeka sa nazýva útly vek. Hoci na prvý pohľad sa môže zdať, že dieťa je len pasívnym prijímateľom starostlivosti a uspokojovania primárnych potrieb, začína sa v jeho vedomí diať to, čomu hovoríme sebauvedomenie.  
Hlási sa ego
Zuzana Artimová 18.10.2019

Chcel som žiť v spoločenstve a pôsobiť medzi ľuďmi

Páter Jaroslav Jaššo CM (52) je – v najlepšom zmysle slova - nezastaviteľný živel. Skvelý človek, požehnaný kňaz, nadmieru akčný misionár. Stojí na čele slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Úprimne priznáva, že každý deň od rána do večera ďakuje Bohu za kňazské i misionárske povolanie. A rovnako vďačný je aj za možnosť spoznávať prácu svojich spolubratov vincentínov po celom svete.
Chcel som žiť v spoločenstve a pôsobiť medzi ľuďmi
Anna Stankayová 18.10.2019

Deti mu dodávajú energiu

Minulý týždeň sme spoznali Učiteľa Slovenska. Zo 70 prihlásených učiteľov si porotu v druhom ročníku ocenenia získal učiteľ z cirkevnej školy v Trstenej a otec troch detí Peter Pallo (39). Učiteľov mužov veľa nebýva, tých na prvom stupni ešte menej. Jeho si však deti získali. 
Deti mu dodávajú energiu