Zuzana Lopatková 04.09.2019

Jazyk Katolíckych novín prešiel mnohými podobami

Katolícke noviny oslavujú 170 rokov (X.)

Neobyčajne ťažký zápas o definitívne prijatie a udomácnenie jednotnej, celonárodnej spisovnej slovenčiny v 50. rokoch 19. storočia úzko súvisí s národnouvedomovacím procesom Slovákov, ako aj so spoločenskými a s politickými aktivitami slovenských vzdelancov.

Jazyk Katolíckych novín prešiel mnohými podobami
Anna Stankayová 03.09.2019

Kristovi vojaci dnešného sveta

Stretnú sa Poliak, Rumun a Chorvát. Nie, nie je to začiatok vtipu, ale začiatok veľkého konca troch svätcov. Traja košickí mučeníci môžu byť vzorom odvahy a oddanosti aj dnes. 
Kristovi vojaci dnešného sveta
Zuzana Artimová 03.09.2019

My sme tu doma

O Kostole svätých košických mučeníkov na Sídlisku III v Humennom sme písali pred dvanástimi rokmi. Chrám bol vtedy už niekoľko rokov postavený aj konsekrovaný; práve sa stavala budova fary a pastoračného centra. Cez neďaleký Laborec pretieklo za tucet rokov množstvo vody. O tom, ako funguje najmladšia rímskokatolícka farnosť v Humennom v súčasnosti, pre Katolícke noviny porozprával miestny farár Jozef Kozák (43), ktorému od 1. júla vo farnosti pomáha ako kaplán novokňaz Marek Marcin (32).
My sme tu doma
Peter Slovák 02.09.2019

Pamätať si treba, čo nás posúva vpred

Pamäť je duševný proces zadržania odrazu minulého prežívania a správania vo vedomí človeka. Život bez pamäti by nám spôsoboval nemalé problémy. Pamäť je predpokladom na učenie, a teda zdokonalenie sa.
Pamätať si treba, čo nás posúva vpred
02.09.2019

Prečo ísť do Domčeka

Prvého septembra sme oslávili prvé výročie blahorečenia Anny Kolesárovej. V rodisku čoraz obľúbenejšej svätice stojí aj Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, takzvaný Domček, v ktorom sa pravidelne organizujú púte. Prinášame pár dôvodov, prečo ich navštíviť.
Prečo ísť do Domčeka