Peter Slovák 07.01.2020

Nech nevíťazí povrchná komunikácia

Komunikáciou zraňujeme, ale aj odpúšťame. Prostredníctvom nej vysvetľujeme a zároveň odovzdávame posolstvo i povzbudenie. Sociálna komunikácia je príkladom spájania odlišných pohľadov na svet. 
Nech nevíťazí povrchná komunikácia
Anna Stankayová 07.01.2020

(Nielen) Traja králi putovali ulicami Bratislavy

Šiesteho januára si na slávnosť Zjavenia Pána pripomíname udalosti spred vyše 2 000 rokov. K symbolickému putovaniu troch kráľov sa v tento deň mohli po druhý raz pripojiť aj Bratislavčania. 
(Nielen) Traja králi putovali ulicami Bratislavy
Ľudovít Malík 03.01.2020

Udalosti v Cirkvi vo svete a na Slovensku v roku 2019

Katolícka cirkev v roku 2019 si pripomenula 50. výročie kňazskej vysviacky Svätého Otca Františka, prežívala Synodu biskupov o Amazónii, Katolícke noviny si pripomenuli 170. výročie svojho založenia a uplynulo 400 rokov od mučeníckej smrti košických mučeníkov.
Udalosti v Cirkvi vo svete a na Slovensku v roku 2019
Martina Jokelová Ťuchová 03.01.2020

Pod ochranou Bohorodičky

Ahoj, kamaráti!
Svetlúšik, pripravený? Môžeme našim kamarátom zavinšovať? 
Počkaj, Dobromilka, hmm. No, hádam som tie veršíky z koledovania nezabudol.
Tak tri – šty-ri:
Pod ochranou Bohorodičky
Martina Grochálová 03.01.2020

Končí sa misia medzi anjelmi

Sestra FRANTIŠKA OLEXOVÁ, OSF (68), pôsobí v Misii sv. Jána v juhoafrickom Barbertone už 25 rokov. Sestry františkánky sa tam dve desaťročia s láskou starali o stovky ľudí chorých na aids, mnohých z nich sprevádzali na poslednej pozemskej ceste. Ich misia sa tento rok chýli ku koncu.
Končí sa misia medzi anjelmi