Peter Slovák 12.03.2020

Na nepozornosť sa dospelí nevyhovárajú

Pod skratkou ADHD (anglicky Attention Deficit Hyperactivity Disorder) sa ukrýva porucha aktivity a pozornosti, označovaná aj ako hyperkinetická porucha. Človek pri nej trpí neschopnosťou koncentrovať sa, nadmernou aktivitou a neriadenou impulzívnosťou.     
Na nepozornosť sa dospelí nevyhovárajú
Peter Slovák 12.03.2020

Apoštol Viedne a Varšavy bol vytrvalý

Tento rok si 15. marca pripomíname 200 rokov od úmrtia sv. Klementa Hofbauera. O jeho živote a spiritualite nám viac povedal Václav Hypius CSsR, provinciál redemptoristov Provincie Bratislava - Praha.   
Apoštol Viedne a Varšavy bol vytrvalý
12.03.2020

Ako vznikli známe piesne: When you believe

Viacerí si možno pamätajú scénu z animovaného filmu Princ egyptský (The Prince of Egypt, 1998), v ktorej Mojžišova žena Sefora a jeho sestra Miriam (v katolíckom preklade Mária) spievajú v rozhodujúcich chvíľach izraelského národa pieseň When you believe (Keď uveríš). 
Ako vznikli známe piesne: When you believe
Martina Grochálová 11.03.2020

Piesňami otváral mysle ľudí

V Rwande zomrel 17. februára 2020 gospelový spevák, skladateľ a organista Kizito Mihigo, ktorý svojou tvorbou dlhé roky prispieval k zmiereniu a šíreniu pokoja v tejto skúšanej krajine. V detstve sám prežil genocídu a prišiel v nej o oboch rodičov.
Piesňami otváral mysle ľudí
Ján Lauko 11.03.2020

Spoveď je stretnutie s milujúcim Otcom

Pôstne obdobie nás pozýva duchovne sa pripraviť na oslavy Kristovho vykupiteľského diela. Súčasťou tejto prípravy je i zmierenie sa s Bohom vo svätej spovedi. S redemptoristom MICHALOM ZAMKOVSKÝM, ktorý je misionárom Božieho milosrdenstva, sme sa rozprávali o tom, ako zvládnuť svätú spoveď čo najlepšie. V tomto čísle KN prinášame prvú časť rozhovoru.
Spoveď je stretnutie s milujúcim Otcom