Peter Slovák 12.11.2020

Potrebujeme sa naučiť duchovne rozlišovať

Saleziáni dona Bosca na Slovensku spoznali 12. decembra 2019 meno svojho v poradí deviateho provinciála. Stal sa ním don Peter Timko, SDB. Do úradu nastúpil 1. septembra tohto roku. Jeho predchodca don Jozef Ižold odišiel do večnosti v máji 2020.
Potrebujeme sa naučiť duchovne rozlišovať
Anna Stankayová 11.11.2020

Nebojme sa Krista prijímať duchovne

Koronavírus obmedzil aj náš duchovný život a z doteraz bežne dostupných svätých omší, sviatostí zmierenia či prijímania Eucharistie sa odrazu stali výnimočné udalosti. Cirkev nám preto ponúka duchovné prijímanie. Aké sú podmienky jeho prijatia a ako ho prežiť hlbšie, nám priblížil opát Rádu premonštrátov Ambróz Martin Štrbák.
Nebojme sa Krista prijímať duchovne
Lenka Horáková 29.10.2020

Ľudský život je veľká Božia milosť

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule oslavuje 30 rokov od svojho znovuotvorenia. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s Jozefom Jarabom (73), ktorý v seminári pôsobil 25 rokov ako rektor.
Ľudský život je veľká Božia milosť
Lenka Vatrtová 27.10.2020

Pandémia bola akcelerátorom zmien

Pandémia nového koronavírusu obmedzila nielen spoločenský a kultúrny život na Slovensku. S jej dôsledkami sa museli vyrovnať aj vysoké školy – prechodom na dištančné vzdelávanie. O tom, ako takáto forma výučby prebieha a aká budúcnosť čaká akademickú obec v najbližšej dobe, sme sa porozprávali s prorektorom pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave Radom Masarykom (43).
Pandémia bola akcelerátorom zmien
Peter Slovák 15.10.2020

Väzenskí kapláni zanechali predpojatosť

Cirkev vždy mala a stále preukazuje o ľudí vo väzení vážnu starostlivosť. Duchovná služba vo väzniciach sa však výrazne odlišuje od bežnej pastorácie. Pastoračná starostlivosť počas norimberského procesu v konfrontácii ľudskej viny a odpustenia však rezonovala ešte viac.
Väzenskí kapláni zanechali predpojatosť